Ett utvecklingsprojekt möjliggjort tack vare stöd av Konstnärsnämnden
”En hel böj” är en studie av en traditionell träbearbetningsteknik för att hitta en ny formvärld. Att basa och böja olika trädelar i stället för att skulptera formerna ger en mycket stor arbets- och materialmässig vinst. Detta har varit känt i båtbyggar- och möbelskapar kretsar i århundraden. Under sommaren 2019 på ett residens på The Center for Art in Wood i Philadelphia, USA började jag upptäcka hur basningsteknik kan göra det möjligt att nå en, för mig, helt ny formvärld.
Jag har studerat basningstekniken både teoretiskt och praktiskt. En studieresa till Tyskland och Schweiz har genomförts. I Schweiz besöktes Antroposofiska Sällskapets världscentrums huvudbyggnad Goetheanum, byggd på 1920-talet. En märkvärdig arkitektonisk skapelse för tiden, byggd i betong med huvuddelen av ytorna i väggar och tak böjda i två plan.  I Schweiz besöktes även ett specialistföretag med inriktning på basning, K Winkler AG Holzbiegewerk. Jag fick ett mycket fint mottagande av företagets verkmästare, Tim Kopetzki. En mycket givande upplevelse. Ett studiebesök gjordes även på Berufliche Schule Holz. Farbe. Textil. Gsechs i Hamburg med Johannes Jörgensen som guide. En utbildning som i tyska konsthantverkskretsar är känt för sitt arbete med basning.
Många provbasningar har genomförts med den metod som jag såg användas på the Center for Art in Wood 2019 i USA. I denna metod sker basningen i ”plastpåsar” i stället för i bastrumma. Metoden har både för- och nackdelar har jag upptäckt. Basningstiderna blir längre, men fördelarna är flera. Utrustningen är betydligt enklare och billigare. Öppettiden blir avgjort längre vilket underlättar själva böjningsdelen av processen.
Utforskandet av basningstekniken i ”En hel böj” har möjliggjorts tack vare ett generöst bidrag från Konstnärsnämnden.
Studieresa till Tyskland och Schweiz
Goetheanum, Dornach, Schweiz
K. Winkler AG Holzbiegewerk, Falsenau, Schweiz
Berufliche Schule. Holz. Farbe. Textil. Gsechs, Hamburg, Tyskland
Eget utforskande arbete
Back to Top