International wood sculpture symposium, Bratislava, Slovakia
The Slovak Union of Visual Arts och Petrzalka stadsdels kulturcentrum är organisatörer av symposiet. De beskriver projektet så här.
 The sculpture symposium directly responds to the current need to cultivate public space from sustainable sources: the rebirth of trees = TREENCARNATION. The aim of the project is to use the trees cut down and removed due to the construction of a new tram line in Petržalka District in Bratislava, to create sculptures. Some of the trees that had to step aside will thus have a chance for a "second life": they will return to the community in a new form, either as functional practical elements enriching the public space (benches, playground elements, information and direction signs) or as works of art, co-creating the character of the place.
Timber from felled trees suitable for such "recycling" has already been sorted and stored in the Petržalka District. An important moment of symposium will be the involvement of residents into the process - the possibility of observing working artists in the area, accompanying events - lectures, networking with artists, opening ceremony.
Foto Per Brandstedt
Foto Per Brandstedt
Foto Martin Kleibl
Foto Martin Kleibl
Foto Martin Kleibl
Foto Martin Kleibl
Lars Apelmo och Per Brandstedt var två av symposiets 15 deltagare. Deltagarna kom från sex olika europeiska länder från Grekland i söder till Island i norr.
Foto Per Brandstedt
Foto Per Brandstedt
Foto Per Brandstedt
Foto Per Brandstedt
Foto Matin Kleibl
Foto Matin Kleibl
15 konstnärer arbetar tillsammans under två veckor med att förvandla stockarna från träd som avverkades där stadsdelen Petrzalkas nya spårvägslinje ska byggas till skulpturer som ska ge träden ett andra liv - Treencarnation.
Foto Martin Kleibl
Foto Martin Kleibl
Foto Marian Machac
Foto Marian Machac
Foto Andrej Trebaticky
Foto Andrej Trebaticky
Lars Apelmo och Per Brandstedts gestaltning, A String of Pearls.
En plats att samlas vid, att sitta på, klättra på, ett landmärke, en orienteringspunkt.
En skulpturgrupp i 11 delar. Formade av poppelträ och bemålade.
Back to Top